Teruglinken naar home

Doelstelling

In de afgelopen dertig jaar heb ik ruime ervaring in ontwerp en bouwbegeleiding opgedaan, van funde-ringsherstel en woningverbetering tot restaurants, hotels, woningen en villa’s. In die tijd heb ik in toene-mende mate gemerkt dat veel ontwerpers, managers en bouwers (te) veel met hun eigen ‘ding’ bezig zijn, in plaats van dat van hun opdrachtgevers.
Daarom zal ik mij als Uw BouwMeester inspannen om voor úw situatie een optimale oplossing of invulling te realiseren. Uiteraard in overleg, want de bouw of verbouw moet in eerste instantie úw ‘ding’ zijn! Als architect heb ik niet alleen een taak als vormgever, maar vooral ook als regisseur van de bouw en als ontzorger van de opdrachtgever. Het belang van dit laatste aspect wordt vaak onderschat.

Mijn kracht ligt in de beheersing van het gehele bouwproces, van analyse tot creatieve oplossing en be-geleiding tot aan de succesvolle realisatie en beheer.

Mijn werkwijze is oplossingsgericht, maar met een scherp oog en oor voor de randvoorwaarden en de uitgangspunten. Als die niet helder zijn of gemaakt kunnen worden, is een oplossing geen resultaat, slechts een uitkomst.

Op deze site staan voorbeelden van wat ik gerealiseerd heb, het geeft u een idee wat ik ook voor u zou kunnen betekenen.
Naast het bouwkundige werk, kan ik u ook op een ander vlak van dienst zijn. Behalve van feesten en con-certen kan ik mooie ruimtelijke foto’s maken van interieurs. Bijvoorbeeld voor verkoop of verhuur van appartementen.

Ik hoor graag van u!


Rob Spoon
Copyright © 2024 UwBouwMeester. Alle rechten voorbehouden.
Made by Dunico